Hide menu

Reglerteknik, TSIU61

Kursen administras och drivs på LISAM.

Reglerteknik? Ett anonymt ord som inte säger mycket (eller nämns ofta). Pratar man om reglerteknik på vetenskapens värld eller andra liknande mer populärvetenskapliga sammanhang, så hör man mer sannolikt ord som autonoma system eller mekatronik, där kärnan är just reglerteknik. Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och hur denna typ av system kan styras med hjälp av återkoppling. Vidare skall ges kunskaper om grundläggande matematiska metoder för att analysera och dimensionera återkopplade reglersystem. Kursen skall också ge färdigheter i användning av moderna datorverktyg för analys, dimensionering och simulering av reglersystem.

Kursbok: T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori". Kursboken kan köpas på Bokakademin och Akademibokhandeln.

Observera att följande avsnitt i kursboken inte ingår: 3.7, 3.8, 5.4, 7.2, 7.4, 8.7-8.9, 9.3-9.6. (Avsnitt 5.4, 7.2 samt 7.4 utgår från och med 2018.)

Vid frågor kontakta examinator Inger Erlander Klein (inger.erlander.klein@liu.se), rum BV 2A:527, tel 28 16 65.


Page responsible: Inger Erlander Klein
Last updated: 2022-05-23