Göm meny

Kursinformation

Industriella styrsystem, TSIU06, VT2, 2018

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och kännedom om moderna styrsystem. Vidare ska kursen ge kännedom om väsentliga komponenter och processdatorsystem, samt förmedla insikter om ingenjörens arbetsförhållande.

Moment i kursen

Kursen omfattar 6hp
  • Föreläsningar: 4 st
  • Lektioner: 4 st
  • Laborationer: 3 st obligatoriska laborationer
  • Projektarbete
Detaljer, föreläsnings- och lektionsplan och laborationsinformation finns på länkarna i vänsterspalten!

Examinator och föreläsare:

  • Svante Gunnarsson, Rum 2A:552 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), tel 281747, E-post: svante.gunnarsson@liu.se

Lektionsassistenter:

Kursassistent (Ansvarig för labschemat):

  • Fredrik Ljungberg, Rum 2A:530 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), E-post: fredrik.ljungberg@liu.se.

Kursmaterial:

1. Industriella styrsystem - Kurskompendium (2015).
2. Industriell styrsystem - Övningar
3. Tre stycken Lab-PM
4. Hjälp och tips till RSLogix och InTouch
5. Checklista inför inlämning av Användarmanual.

Materialet publiceras på hemsidan i PDF-format för egen utskrift.

Rekommenderad bredvidläsning

  • K. Forsman: "Reglerteknik for processindustrin", (2005), Studentlitteratur, Lund.
  • T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori" (2006), fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund (speciellt kapitel 10).

Examination

Examinationen består av praktiska redovisningar av framgångsrikt utförda laborationer samt ett skriftlig rappprt från projektarbetet.

Laborationerna ska efter introduktion genomföras på tillfredsställande sätt utan hjälp av assistent. Det är obligatorisk närvaro vid samtliga laborationsmoment. Om man förhindras att delta på ett laborationsmoment skall ny tid bokas genom överenskommelse med examinator eller kursassistent.

Endast betyget godkänt/icke godkänt ges.

Epostlista

Om du är registrerad på kursen är du automatiskt med på listan tsiu06-vt2018@student.liu.se. Eventuell information om kursen, utöver den som finns här, kommer att skickas ut på denna lista och/eller ges vid föreläsningarna.

Mer info:
Studentsidans information om e-postlistor.

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16