Göm meny

TSRT07 Industriell reglerteknik

Kursinformation VT1, 2023

Mål

Målet med denna kurs är att förmedla kunskaper om de reglertekniska metoder som är vanligt förekommande i industrin. Framförallt ska kursen ge förståelse för hur man kan lösa reglertekniska problem på olika nivåer i industrin med hjälp av olika typer av datorimplementerade regulatorer.

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan delas in i följande tre teman.
 • Sekvensstyrning: Hur styr man system med binära mät- och styrsignaler? Vilka standardmetoder finns det för att garantera att programkoden blir överskådlig och möjlig att felsöka?
 • Design, implementering och drift av en regulator: Hur kan man frikoppla referensföljnings- och störningsundertryckningsproblemen? Hur ska man hantera tidsfördröjningar i systemet som ska regleras? Vilka metoder för inställning av parametrarna i PID-regulatorer är vanliga i industrin? Vilka fallgropar finns det vid implementering av en regulator? Hur kan man övervaka och underhålla stora industriella reglersystem med tusentals enskilda reglerloopar?
 • Multivariabel reglering (regulatorstrukturer och modellbaserad prediktionsreglering): Hur kan man utnyttja en extra mätsignal eller en extra styrsignal för att åstadkomma en bättre reglering? Hur gör man om man vill reglera kvoten mellan två signaler? Hur hanterar man bivillkor vid reglering?

Organisation

 • Föreläsningar: 12 st
 • Lektioner: 10 st
 • Laborationer: 3 st (obligatoriska)
 • Tentamen: Datortentamen (4 timmar)
Föreläsnings- och lektionsplan samt laborations- och tentamensinformation finns på länkarna i menyn!

Examinator och föreläsare

 • Martin Enqvist, Rum BVA 552 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), tel 281393, E-post: martin.enqvist_at_liu.se

Lektionsassistenter

Kursmaterial

 1. Industriell reglerteknik - Kurskompendium
 2. Industriell reglerteknik - Övningskompendium
 3. Tre stycken labpm:
 4. Reglerteknik - Grundläggande teori av T. Glad & L. Ljung (som användes i grundkursen) kan också komma till användning.

Kurskompendiet (1) kan köpas på Bokakademin.


Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2023-03-20