Göm meny

Industriell reglerteknik: Tentamen

Kursen examineras med en fyra timmar lång datortentamen som som mest kan ge 50 poäng.

Betygsgränser
Poäng Betyg
0-22 U
23-32 3
33-42 4
43-50 5

Sekvensstyrningsdelen (kapitel 11 i kurskompendiet) examineras endast vid laboration 1 och kommer inte att finnas med på tentamen.

Allmänna tips inför tentan

  • Testa att Matlab fungerar som det ska före tentan.
  • Testa att du har ett smidigt sätt att skanna eller fota eventuella handskrivna lösningar.
  • Spara kommandosekvenser i filer.
  • Lämna in koden även om den inte fungerar.
  • Tänk på att tentan är till för att du ska visa vad du kan, inte för att vi lärare ska få reda på lösningarna på några uppgifter. Skriv tydliga motiveringar, enbart kod räcker inte! (Det är ofta så att man får fler poäng om man har förklarat en korrekt lösningsmetod väl men råkat få fel svar än om man har rätt svar men en bristfällig beskrivning av hur man har kommit fram till det.)

Gamla tentor


Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2023-03-20