Göm meny

Industriell reglerteknik: Lektioner

I kursen ingår tio lektioner som alla är schemalagda i en datorsal. I tabellen nedan finns förslag på kapitel (i kurskompendiet) att läsa samt uppgifter i övningskompendiet. De föreslagna uppgifterna är valda för att täcka kursinnehållet någorlunda väl. Till en del lektioner är uppgifterna därför fler än vad man vanligen hinner lösa under själva lektionstillfället så räkna med att det också kan behövas arbete på egen hand. Ett sätt att lägga upp arbetet kan vara att jobba med några av uppgifterna innan lektionen och ta med frågor till lektionsassistenten. Ett annat sätt är att se lektionstillfället som en hjälp att komma igång och att lösa eventuella kvarvarande uppgifter efteråt.

Introduktion till Matlab och Simulink: Många av lektionsuppgifterna går ut på att implementera och undersöka regleralgoritmer i Matlab/Simulink. Kunskaperna i detta program byggs upp successivt under kursens gång och det krävs inte några omfattande förkunskaper. Om man ändå känner att det skulle vara bra att få en introduktion till Simulink eller Matlab inför den första lektionen rekommenderas de inbyggda hjälpfunktionerna som finns i programmet. Genom att starta Matlab och skriva doc simulink i kommandofönstret får man upp ett hjälpfönster där man till exempel kan klicka på Getting started och Examples. Under Getting started kan de två första tutorials som finns där vara bra som introduktion till Simulink och under Examples finns det bland annat en videofilm som förklarar hur man kommer igång med Simulink. Motsvarande material om Matlab kan hittas genom att man skriver doc matlab i kommandofönstret.


Nr Innehåll Uppgifter Extrauppgifter Filer
1 Introduktion. (kap. 1)
Grundläggande reglerteori. (kap. 2)
1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 2.3, 2.5, 2.9
2 Modellering av industriella system. (kap. 3)
Design av regulatorer. (kap. 4.1-4.5)
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 4.4
3 Design av regulatorer. (kap. 4.6)
PID-regulatorn. (kap. 5.1-5.2)
4.5, 4.6, 5.1, 5.2 4.7, 4.8 uppgift4_6.mdl
4 PID-regulatorn. (kap. 5.3-5.6)
Implementering av regulatorer. (kap. 6)
5.3, 5.4, 6.1 5.5, 5.6, 6.2 uppgift6_1.mdl mypidcontroller.m
5 Regulatorer i drift. (kap. 7)
Olinjära regulatorer. (kap. 8)
7.1, 8.1, 8.2, 8.3 8.4 uppgift8_3.mdl
6 Regulatorstrukturer. (kap. 9) 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7 9.4, 9.5
7 Modellbaserad prediktionsreglering. (kap. 10.1-10.3) 10.1, 10.2, 10.3 10.4 uppgift10_1.mdl, mympccontroller.m, createpredictors.m, blockrepeat.m
8 Modellbaserad prediktionsreglering. (kap. 10) 10.5, 10.6 10.7
9 Modellbaserad prediktionsreglering. (kap. 10) 10.8, 10.9
10 Blandat. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2023-03-20