Göm meny

Linköping Pictures

Reglermöte 2014: Bidrag

  • Bidrag vid reglermötet kommer att presenteras i form av postrar eller föredrag om 20 min. Det rekommenderade posterformatet är A1. Posterskärmarna har gott om plats för stående A1-postrar men är lite smalare än en liggande A1-poster. Båda varianterna bör dock fungera.
  • Bidragen ska skickas in i form av en sammanfattning (extended abstract) med titel, namn på författare samt namnet på den organisation de representerar.
  • Sammanfattningen ska vara på en till två sidor och kan innehålla ekvationer, figurer och tabeller.
  • Vänligen använd IFAC:s mallar för konferensartiklar.
  • Bidragen ska skickas in här.
  • De inskickade bidragen kommer att granskas och de accepterade bidragen kommer senare att publiceras på konferenshemsidan.
  • Deadline för inskick av bidrag är den 24 mars.
  • Frågor om program eller bidrag till reglermötet kan ställas till programkommittén: reglermote2014@isy.liu.se

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2022-06-23