Göm meny

Linköping Pictures

Reglermöte 2014

Välkomna till Linköpings universitet den 3-4 juni 2014

  • Reglermöte 2014 är öppet för alla som är intresserade av reglerteknik i vid mening, från teori till praktik.
  • Reglermöte 2014 är ett forum för kontakter mellan industri, universitet och högskolor.
  • Reglermöte 2014 kommer att innehålla inbjudna plenarföredrag samt konferensbidrag i form av föredrag eller posters.
  • Reglermöte 2014 organiseras av Avdelningen för reglerteknik vid Institutionen för systemteknik på Linköpings universitet på uppdrag av Svenska IFAC-kommittén.

Träffar i anslutning till Reglermöte 2014

I anslutning till Reglermöte 2014 anordnas även följande träffar:

  • Utbildningsdag 2 juni
  • Doktoranddag 2 juni
  • Administratörsdagar 2-3 juni

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2022-06-23